תקנון האתר

כללי
תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר באלם מיקרו (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין באלם מיקרו פיגמנטיישן בע”מ (להלן: “מפעילת האתר”). קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
אתר באלם מיקרו הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצריםברשת האינטרנט בתחומי ישראל. האתר מתופעל ע”י באלם מיקרו. כל הזכויות לתכנים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות לבאלם מיקרו
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.
באתר רשאי להשתמש כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר מפעילת האתר.
בכל שאלה ניתן לפנות לשירות לקוחות באלם מיקרו בטלפון: או בכתובת אימייל: contact@balmmicro.co.il. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של באלם מיקרוובכפוף לתנאי הסכמתו (אם תינתן).
הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר.
אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת באלם מיקרו בכתב ומראש ובהתאם לתנאיו ולשיקול דעתו הבלעדי של באלם מיקרו. היה ונעשה פרסום באתר באלם מיקרו לא יהיה אחראילתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך באלם מיקרו. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מבאלם מיקרו.

שינויים בתקנון
תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י באלם מיקרו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

פרטיות
באלם מיקרו יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. באלם מיקרומפעיל מערכת אבטחה מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק. אך על אף זאת אין ביכולתו לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע
והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. באלם מיקרורשאי לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיו על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. באלם מיקרו רשאי להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. באלם מיקרו רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.
המשתמש יהא רשאי לבקש, בכל עת, את מחיקתו ממאגר המידע של באלם מיקרו, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. פרטים אלו הינם אישיים וסודיים, כל שימוש שיעשה בהם בעקבות העברת הפרטים מידי המשתמש לצד שלישי הינם באחריותו בלבד בשום מקרה שהוא, באלם מיקרו לא ישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
באלם מיקרו יהיה רשאי להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם באלם מיקרו או מי מטעמו וכן במקרה שבו נתקבל בידי באלם מיקרו או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

אספקה/ הובלת מוצרים
באלם מיקרו מתחייב לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצר בתחומי ישראל עד 5 ימי עסקים מביצוע ההזמנה, וזאת בכפוף לאזור החלוקה ואילוצי חברת השילוח, חלוקת החבילות מתבצעת בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 עד 18:00 (לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג). השליח ייצור עם הלקוח באמצעות קשר טלפוני או בהודעת טקסט על מנת לתאם את הגעתו.
יובהר כי באלם מיקרו איננו מתחייב כי ההזמנה תבוצע בתוך 5 ימי עסקים, כאשר הכול כפוף לאזור החלוקה, באלם מיקרו שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועד ביצוע ההזמנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי. אספקה ללקוחות פרטיים בלבד, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדית של באלם מיקרו. באלם מיקרו שומר לעצמו את הזכות לא לספק הזמנות לפי שיקול דעתו הבלעדית.
באלם מיקרו ו/או ספקיה, לפי העניין ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת מגורים או מקום עבודת הלקוח בלבד בתחומי ישראל ו\או לנקודת איסוף שתאושר על פי שיקול הדעת הבלעדי של באלם מיקרו כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה בתוך 5 ימי עסקים. יובהר כי עלות המשלוח מופיעה בדף ההזמנה, הלקוח יזוהה ע”י תעודת ה זהות וכרטיס אשראי.
איסוף עצמי ממשרדי באלם מיקרו– ללא עלות ובתיאום מראש. כתובתנו:קניון ארנה, רחובהשונית 2, קומה 1. בימים: א׳-ה׳, בין השעות: 10:00 עד 16:00. ההזמנה תהיה מוכנה במשרדנו עד 3 ימי עסקים מביצוע ההזמנה ואנו נשמור אותה למשך 10 ימים במהלכם נציגינו ייצרו עימך קשר טלפוני לתיאום איסוף החבילה (ניתן לאסוף את החבילה בתיאום מראש בלבד). הלקוח יזוהה ע”י תעודת זהות וכרטיס אשראי שבו בוצעה העסקה.

מועד השלמת הזמנה
באלם מיקרו יתייחס לקליטת הזמנה אצלו אך ורק למשתמש שקיבל ממנה אישור בדבר ביצוע הזמנה שנשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה.
מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש כי ההזמנה שולמה במלואה; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור באלם מיקרו (להלן: “המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד.

החזרות
החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הרכישה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית (מוצר סגור), בצירוף הוכחת קנייה.
בסניף תוכלו לקבל זיכוי, מוצר חלופי או החזר כספי לבחירתכם, למעט על דמי המשלוח. אין החזר על דמי משלוח – ביטול עסקה יגרור חיוב בסך ₪15, גם בעסקאות שניתנה הטבת משלוח חינם/מוזל.
החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 7 ימים מיום ביצוע ההחזרה/החלפה/ביטול העסקה. החזר כספי במזומן יינתן בהחזרה בצירוף פתק החלפה בלבד.
החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או ₪100 – לפי הנמוך מביניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית.
בהזמנות בהן ניתנה מתנה/ות יחד עם המוצר שהוזמן, והלקוח מבקש לבצע החזרת מוצר שהוזמן ללא המתנה/ות – ינוכה ₪50 מסכום ההחזר הכספי עבור כל מתנה שניתנה ללקוח ולא הוחזרה על ידו יחד עם המוצר. על המתנה להיות סגורה באריזתה המקורית.
אספקה והובלה לאזורים מוגבלים
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או על ידי גורמי האכיפה ו/או על ידי, באלם מיקרו ו/או על ידי מי מספקיה (כגון חברת המשלוחים), יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש, ועל פי המועדים שייקבעו על ידי באלם מיקרו, לפי שיקול דעתו הבלעדית.

חישוב מועדים
זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי חישוב המועדים יחל מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל.
אימות זהות או דרישת פרטים נוספים
באלם מיקרו ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
עיכוב ואיחור באספקה
באלם מיקרו ו/או מי מטעמו אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח הודיע לבאלם מיקרו בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות על פי תקנון זה. אין אחריות לנזקים מכל סוג שיכולים לקרות ללקוח כתוצאה מאי ביצוע ההזמנה
יובהר כי הודעה בדבר העיכוב כאמור תינתן לבאלם מיקרו על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה, ובכפוף לאזור החלוקה – מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באלם מיקרו איננו אחראי לנזקים מכל מין ו/או סוג שייגרמו ללקוח כתוצאה מעיכוב ו/או אי אספקת המוצר.
במידה שלקוח לא יידע את באלם מיקרו בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי באלם מיקרו בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
למיטב ידיעת באלם מיקרו, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי באלם מיקרו אינו יכוללהתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך. במקרה כאמור באלם מיקרויחזיר ללקוח את מלוא התמורה ששולמה על ידו ואת דמי המשלוח באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה.

הפרות וסעדים
אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן באלם מיקרו נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מבאלם מיקרו או בעל הזכויות המתאים. באלם מיקרו רשאילהפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדית. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. באלם מיקרו לא ישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

הוראות התנהגות באתר
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.
המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, יפצה את באלם מיקרו, מייד עם דרישתו הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליו מצד שלישי כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באלם מיקרו רשאי, אך לא חייב, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור באלם מיקרו רשאי להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של באלם מיקרו.
מובהר בזאת, כי באלם מיקרו רשאי לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שיהא מחויב להודיע על כך מראש או בדיעבד.
באלם מיקרו רשאי לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה.
לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבאלם מיקרו בלבד באמצעות פקס 035290060 ו/או כתובת אימייל contact@balmmicro.co.il. ביטול הזמנה מותנה בכך שהחבילה טרם הועברה לחברת השליחויות.
יובהר כי החזרת המצרים תעשה בהתאם לאמור בסעיף 7.1 לעיל.

הגבלת אחריות
באלם מיקרו לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. באלם מיקרו לא ישא בכל אחריות או חובות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או באלם מיקרו.
נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את באלם מיקרו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי באלם מיקרו בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. מובהר כי האמור בסעיף 15.4 זה יחול גם על כל המוצרים הנמכרים באתר.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת
המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת” כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982(“דבר פרסומת” – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחר;) והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה בכתב בדואר אלקטרוני contact@balmmicro.co.il
במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לבאלם מיקרו לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתו הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת באלם מיקרו לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי באלם מיקרו לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות
המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של באלם מיקרו, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת אימייל שתשלח אליו מאת באלם מיקרו, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
באלם מיקרו רשאי, אך לא חייב, לפי לשיקול דעתו הבלעדית, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

קישורים
ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של באלם מיקרו, באלם מיקרו אינו אחראילתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל לבוא לבאלם מיקרו בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
כמו כן, באלם מיקרו איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
באלם מיקרו רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעת הבלעדית.
שימוש בעוגיות (Cookies)
באלם מיקרו יהא רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות” קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
באלם מיקרו שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד באלם מיקרו בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור. באלם מיקרו שומר לעצמו את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדית על סגירת האתר. ויפרסם באתר על כוונתו לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על באלם מיקרו להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד באלם מיקרו בקשר לכך.
באלם מיקרו שומר את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדית ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
באלם מיקרו אינו מתחייב לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד באלם מיקרו בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור. אתר באלם מיקרו עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר, כך שכל הנתונים שלקוחותינו מוסרים במהלך הקנייה באתר נשארים חסויים ומאובטחים. תעודה דיגיטאלית מסוג Thawte SSL Web Server מותקנת על השרת ומאפשרת העברת מידה בצורה מאובטחת. התעודה הדיגיטאלית המותקנת על השרת, מבצעת את הפעולות הבאות: מאמתת שהשרת שאליו אתה מחובר הוא אכן השרת הנכון; יוצרת ערוץ תקשורת מאובטח עלי ידי הצפנת כל המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט לבין השרת; ומבצעת בדיקה כי המידע שנשלח מהמחשב האישי יגיע בשלמותו, ללא טעויות וללא שיבושים אל האתר.
באלם מיקרו מתחייב שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי.
באלם מיקרו מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של באלם מיקרו מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמש באלם מיקרו היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, באלם מיקרו אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי באלם מיקרו במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.
פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות באלם מיקרו הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת Credit Guard, המוסכמת לתקן PCI. לינק לתעודת הסמכה PCI של קרדיט גארד: http://bit.ly/2CopBOY
המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי אפריל ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושו הבלעדי של באלם מיקרו בלבד או של צדדים שלישיים שבאלם מיקרו קיבל מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותו המפורשת של באלם מיקרו בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתו של באלם מיקרו(באם תינתן). כל הזכויות שמורות
אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו באלם מיקרו, אלא בכפוף לקבלת הסכמת באלם מיקרו מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
השם , סימני המסחר של באלם מיקרו (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם (domain name) של האתר הם כולם רכושו הבלעדי של באלם מיקרו בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת באלם מיקרו בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתו (באם תינתן).
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת באלם מיקרו בכתב ומראש.

התיישנות
למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד באלם מיקרו ו/או לקוחותיו ו/או מי מטעמם ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מוצר) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

שיפוי
המשתמש באתר מתחייב לשפות את באלם מיקרו ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

נגישות
על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב-Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
למרות האמור לעיל ומאמצי באלם מיקרו להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. באלם מיקרו מבקש להבהיר כי ממשיך במאמציו לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותו
לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות.
בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו הונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות אל באלם מיקרו | כתובת אימייל: contact@balmmicro.co.il.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב בלבד.

באלם מיקרו שומר על זכותו לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתר באלם מיקרו www.balmmicro.co.il

מבצעים והטבות
מבצעי מחיר מיוחד באתר: המחיר המלא לאחר הנחה מופיע על גבי המוצר בצבע. מחיר קודם עם קו מחוק. אין כפל מבצעים והנחות. בכפוף לתקנון המבצע שבסניפים / באתר . באלם מיקרו רשאי להפסיק את המבצע בכל עת.. אין כפל מבצעים. בכפוף לתקנון המבצע שבסניפים. הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. אין כפל מבצעים והנחות.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן